Home > Aktør > Djuvland Fjellgard


Fredet Telemarkstun 800 m.o.h med hus fra 1500 -og 1700-tallet.

  Djuvland Fjellgard
  Phone: 35 07 36 40
  Email: djuvlandSPAMFILTER@online.no (Remove SPAMFILTER from the address)

  N-3864 Rauland


  Djuvland Fjellgard

  A preserved traditional Telemarks farmstead 780 meters above sea level with houses from the 16th and 18th's century, decorated with rose paintings and wood carvings.

  Ved forespørsel tilbyr Djuvland fjellgard gårdsbesøk med servering og kulturopplevelser til grupper, lag/foreninger og livsløpsarrangementer for 8-25 personer. Omvisning med servering i to rosemalte stuer av Thomas Lurås og Bjørn Bjålid fra 1832, samt på fredet Telemarkstun med bygninger fra 1500-tallet, stabbur, loft og låve. Skjenkerett for øl og vin.  This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.