Home > Skiing > Cross country > Track log - I dag


Track log - I dag

- Telemarks largest winter destination!


Grøn stipla linje = stor maskin med skøytetrasè og klassiske spor
Gul stipla linje = lita maskin med klassiske spor.
Dersom ikkje kartet visest kan det vere fordi prepareringa ikkje har starta. Kartet viser gps posisjoner etter kl. 24:00 den aktuelle dagen. Ved spesielle versituasjoner kan enkelte løyper bli køyrd kvelden før slik at løypene får sett seg i løpet av natta. Dette kan ein sjå på gårsdagens kart ved å sjå nærare på klokkeslettet.

Påsken 2014:

Følgende langrennsløyper er stengt for sesongen på grunn åpne bekker:  

Bitumark til Raulandsfjell.  Fjøllhalli til Hovdeli.  Rukkemo til Nyrjord og rundt Austbøløypa.

 This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.