Home > Skiing > Cross country > Track log - I dag


Track log - I dag

- The winter wonderland in the heart of Telemark!


Grøn stipla linje = stor maskin med skøytetrasè og klassiske spor
Gul stipla linje = lita maskin med klassiske spor.
Dersom ikkje kartet visest kan det vere fordi prepareringa ikkje har starta. Kartet viser gps posisjoner etter kl. 24:00 den aktuelle dagen. Ved spesielle versituasjoner kan enkelte løyper bli køyrd kvelden før slik at løypene får sett seg i løpet av natta. Dette kan ein sjå på gårsdagens kart ved å sjå nærare på klokkeslettet.

Vinje kommune arbeider med nytt vann- og avløpsanlegg i Rauland. Dette medfører at skiløypen ved Rukkemo mot Hovdeli er stengt i området rundt skytebanen. Det lar seg dessverre ikke gjøre å preparere skiløyper forbi dette området resten av sesongen.

Informasjon og ofte svarte spørsmål om løypekjøringThis site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.